Hãy Tự Thắp Đuốc Lên Mà Đi!

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có chủ đề “Hãy Tự Thắp Đuốc Lên Mà Đi” do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng vào ngày 12/08/2018, trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên 4 tại chùa Giác Ngộ.

Bình Luận

avatar