Hạnh Nguyện Cứu Khổ Của Quan Thế Âm Bồ Tát

Bài pháp thoại có chủ đề “Hạnh Nguyện Cứu Khổ Của Quan Thế Âm Bồ Tát” do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Tịnh thất Hòa Bình, California, Hoa Kỳ.

Bình Luận

avatar