Hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm

Bài pháp thoại có chủ đề “Hạnh Quan Âm” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 07/04/2018, nhân lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm tại Hội Trí Đức (Đài Trung – Đài Loan). Một vị Bồ tát nổi tiếng nhất trong Phật giáo với những hạnh nguyện vĩ đại, và là đối tượng được tôn thờ bởi rất nhiều Phật tử. Ngài tượng trưng cho tư tưởng cốt lỗi của Đại Thừa, giác ngộ vì lợi ích của nhiều người.

Bình Luận

avatar