Giúp Đỡ Người Đau Khổ

Giúp đỡ người đau khổ là bài pháp thoại do thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng tại trung tâm Tuệ Đức, quận 2, TP.HCM. Thầy hỏi mọi người: Chúng ta có những người thân yêu, những người bạn đang đau khổ cần sự giúp đỡ của chúng ta không? Chúng ta có những người thân đang đau khổ cần sự giúp đỡ mà chưa phải là chúng ta không? Nếu có, chúng ta có thể giúp họ được hay không? Tại sao chúng ta muốn giúp đỡ họ? Chúng ta thấy họ tội nghiệp nên muốn giúp đỡ?

Có nhiều lý do thúc đẩy một người giúp đỡ người khác. Nhưng động cơ chính xuất phát từ đâu, đó mới là điều quan trọng, và đó cũng là yếu tố quyết định cho sự thành công của chúng ta trong việc giúp đỡ người khác.

Video bài pháp thoại của thầy Thích Minh Niệm về chủ đề “Giúp đỡ người đau khổ”.

Giúp đỡ người khác là công việc hết sức khó khăn, nó đòi hỏi thiện chí bền vững, sự nỗ lực kiên trì đường dài. Đó là một quá trình lâu dài mà chúng ta là người đồng hạnh với họ. Nếu không biết cách giúp đỡ, có thể sẽ gây ra tác dụng ngược khiến cả 2 đều phải chịu đau khổ.

Bình Luận

avatar