Giới Bồ Tát Tại Gia Phần 44

Bài pháp thoại có chủ đề “Giới Bồ Tát Tại Gia Phần 44” do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 22/07/2017 tại tu viện Trúc Lâm, Canada.

Bình Luận

avatar