Giá Trị Hạnh Phúc

Bài pháp thoại có chủ đề “Giá Trị Hạnh Phúc” do thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng vào ngày 13/04/2018 năm Mậu Tuất, tại chùa Liên Hoa, Tp. HCM.

Bình Luận

avatar