Đừng Quá Tin Vào Những Gì Mình Thấy!

Bài pháp thoại có tựa đề “Đừng Quá Tin Vào Những Gì Mình Thấy” do thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng.