Đừng Đổ Lỗi Cho Duyên Phận

Đừng đổ lỗi cho duyên phận là bài pháp thoại do thầy Thích An Đạt thuyết giảng trong “Khóa Tu Mùa Hè 2017” tại chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn. Duyên phận có 2 thành phần là duyên và phận. Duyên là gì? Duyên là sự kết nối, là những cơ hội, điều kiện, hoàn cảnh hay chất xúc tác để cho chúng ta hiện hữu hay tiến hành một việc gì đó. Trong tình cảm, duyên là điều kiện, cơ hội để chúng ta đến được với nhau. Còn phận là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn đề này thông qua bài thuyết giảng của thầy Thích An Đạt nhé!

Video bài pháp thoại với chủ đề “Đừng Trách Duyên Phận” do thầy Thích An Đạt thuyết giảng.

Bình Luận

avatar