Đừng Để Chìm Đắm Trong Đau Khổ Mới Đi Tu!

Bài pháp thoại có chủ đề “Đừng Để Chìm Đắm Trong Đau Khổ Mới Đi Tu” do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Tịnh xá Liên Hoa, Biên Hòa, Đồng Nai.

Bình Luận

avatar