Đối Diện Sự Thật Để Tu

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại mang tên “Đối Diện Sự Thật Để Tu” do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Linh Thứu Aidaho, Hoa Kỳ.

Bình Luận

avatar