Điểm Tựa An Toàn Nhất Là Chính Mình

Bài pháp thoại có chủ đề “Điểm Tựa An Toàn Nhất Là Chính Mình” do thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Quận 2, Tp. HCM.

Bình Luận

avatar