Để Có Lòng Bao Dung

Người có lòng bao dung là người có thể chấp nhận và tôn trọng sự đa dạng về mọi mặt của con người. Họ luôn có tính khoan dung, nên dễ dàng thông cảm và tha thứ mọi lỗi lầm của người khác. Do đó, bao dung có ý nghĩa rộng lớn và tổng quát hơn khoan dung. Để hiểu rõ bao dung là gì? Và làm thế nào để có lòng bao dung? Thì các bạn hãy xem video Bài pháp thoại sau đây do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 01/10/2017 tại chùa Hương Đàm, tọa lạc tại Toronto, Canada nhé!

Video Bài Pháp Thoại Của Thầy Thích Phước Tiến Với Chủ Đề “Để Có Lòng Bao Dung”

Nguồn: Phật Pháp Ứng Dụng

Bình Luận

avatar