Đâu Là Ma – Đâu Là Phật?

Nhận thấy ngày càng nhiều vị thầy giả mạo dựa vào niềm tin mê tín của người dân để truyền “Tâm Ấn” nhằm lừa đảo tài sản hoặc xâm phạm thân thể. Vì vậy trong bài giảng này, thầy Trí Huệ sẽ giúp quý Phật tử nhận biết đâu là Ma và đâu là Phật, đâu là người tu đúng Chánh Pháp và đâu là người tu đúng Tà Pháp.

Bài pháp thoại có chủ đề “Đâu Là Ma – Đâu Là Phật” do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Lâm Tỳ Ny, Nha Trang.

Bình Luận

avatar