Đắc Nhân Tâm – Nghệ Thuật Ứng Xử Trong Cuộc Sống

Giao tiếp là một điều rất quan trọng, những người không khôn khéo trong giao tiếp thường gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Không phải ai cũng hạnh phúc khi sống trong thế giới của riêng mình, chúng ta phải tương tác với xã hội bên ngoài…nhưng làm thế nào để chúng ta đạt được kết quả tích cực trong quá trình tương tác đó? Nhiều cuốn sách đã được xuất bản để nói về vấn đề này, họ gọi đó là nghệ thuật xã giao hay thuật đắc nhân tâm thu phục lòng người.

Bài pháp thoại có chủ đề “Thuật Đắc Nhân Tâm” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 01/04/2018 tại Đạo Tràng Phổ Bi, Taipei Xinchoang, Đài Loan sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về nghệ thuật ứng xử trong cuộc sống.

Bình Luận

avatar