Đắc Nhân Tâm – Bí Quyết Đối Nhân Xử Thế

Đắc nhân tâm là bài pháp thoại do Thượng Tọa Thích Chân Tính thuyết giảng trong “Khóa Tu Phật Thất 86” tại chùa Hoằng Pháp. Thầy chia sẻ, chính cách đối nhân xử thế của đức Phật mới là yếu tố quyết định trong việc thu hút lòng người. Đây là vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Tại sao đức Phật được mọi người tìm đến quy y? Là do Ngài có trí tuệ và đạo đức, đôi khi chúng ta cũng có trí tuệ và đạo đức nhưng cách đối nhân xử thế của chúng ta chưa có đắc nhân tâm, chưa có chánh niệm tỉnh giác. Đức Phật là người tỉnh thức, cho nên khi nói, khi nghĩ và khi làm lúc nào cũng ý thức được.

Video bài pháp thoại của thầy Thích Chân Tính thuyết giảng về chủ đề “Đắc Nhân Tâm”

Bình Luận

avatar