Cuộc Đời Chỉ Là Cõi Tạm Mà Thôi

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có chủ đề “Cuộc Đời Chỉ Là Cõi Tạm Mà Thôi” do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng vào ngày 15/09/2018 tại chùa Tiêu Lương, Hải Phòng.

Bình Luận

avatar