Cõi Tây Phương Cực Lạc Ở Đâu?

Cõi Tây Phương Cực Lạc ở đâu là bài pháp thoại do Đại Đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng vào ngày 27/12/2017 tại chùa Huệ Quang, Bến Tre. Như chúng ta đã biết, Đức Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc là một điểm tranh luận từ lâu trong cộng đồng Phật giáo bởi vì tính xác thực của nó. Một số người cho rằng, cõi Tây Phương của Phật A Di Đà chỉ là phương tiện được sử dụng để thu nạp nhiều người theo con đường tu tập Phật giáo.

Nhưng một số khác thì tin rằng, Đức Phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc là có thật. Nhưng nếu có thật thì cõi Cực Lạc ở đâu? Có ai đã thấy cõi Tây Phương Cực Lạc chưa hay chỉ tin những gì trong kinh sách do người xưa viết? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chủ đề này thông qua video pháp thoại Phật pháp do thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng nhé!

Bình Luận

avatar