Coi Bói Không Bằng Nghiệp Dẫn

Coi bói không bằng nghiệp dẫn là bài pháp thoại do Đại Đức Thích Tâm Đức thuyết giảng trong “Khóa Tu Niệm Phật Một Ngày” tại chùa Xuân Hòa, Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai. Trong buổi chia sẻ Phật pháp này, thầy giảng về nhân quả trong giáo lý đạo Phật để quý Phật tử không còn sợ sự chi phối của số phận, tránh xa lầy vào mê tín dị đoan, bói toán gây bất an trong tâm dẫn đến con đường tu tập trở nên khó khăn hơn.

Không biết mọi người sao chứ tôi rất thích coi bói, nhưng tôi chỉ ngồi nghe người thân của tôi coi chứ tôi thì chưa bao giờ. Vì kiến thức giới hạn hiện tại, nên tôi chưa biết bói toán dựa trên cơ sở gì: Tự kỷ ám thị, thủ thuật tâm lý, nhìn tướng đoán mệnh…Nhưng có một cái gì đó, chắc chắn là họ dựa trên một cái gì đó để nói chính xác khoảng 70% những gì đã và sắp diễn ra đối với người thân của tôi.

Video pháp thoại với chủ đề “Coi Bói Không Bằng Nghiệp Dẫn” do thầy Thích Tâm Đức thuyết giảng.

Bình Luận

avatar