Chỉ Nhớ Trên Đầu Một Chữ Như

Bài pháp thoại có chủ đề “Chỉ Nhớ Trên Đầu Một Chữ Như” do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 3/6/2018 tại Tu viện Từ Vân, Morrison, Hoa Kỳ.

Bình Luận

avatar