Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Bài pháp thoại có chủ đề “Chạy Trời Không Khỏi Nắng” do thầy Thích Tâm Đức thuyết giảng tại chùa Phổ Nguyện, huyện Bình Chánh, Tp, HCM.

Bình Luận

avatar