Cách Phát Triển Trí Tuệ Cảm Xúc – Tăng Chỉ Số EQ

Chỉ số EQ (emotional intelligence quotient) là chỉ số thể hiện sự thông minh về cảm xúc của một người dựa trên “trí tuệ cảm xúc” (emotional intelligence – EI), khái niệm được 2 nhà tâm lý học Hoa Kỳ, Salovey và Mayer đưa ra vào năm 1990.

Trí tuệ cảm xúc được Salovey và Mayer định nghĩa là “khả năng giám sát cảm giác và xúc cảm của một người nào đó và những người khác, phân biệt giữa họ và sử dụng thông tin này để dẫn dắt suy nghĩ và hành động của người đó.”

Bài pháp thoại có chủ đề “Cách Phát Triển Trí Tuệ Cảm Xúc – Tăng Chỉ Số EQ” do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng vào ngày 12/07/2018 tại chùa Giác Ngộ sẽ giúp mọi người hiểu hơn về khái niệm này, thông qua đó rèn luyện những kỹ năng cần thiết để gia tăng chỉ số EQ.

Bình Luận

avatar