Cách Hoằng Pháp Trong Thời Hiện Đại

Bài pháp thoại rất hay có chủ đề “Cách Hoằng Pháp Trong Thời Hiện Đại” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 03/10/2018, tại chùa Hòa Khánh, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Bình Luận

avatar