Cách Cầu Siêu Cho Người Đã Mất

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có chủ đề “Cách Cầu Siêu Cho Người Đã Mất” do thầy Thích Đạo Quang thuyết giảng trong khóa tu Phật thất tại chùa Hoằng Pháp.

Bình Luận

avatar