Biết Thương Mình Là Biết Thương Người

Bài pháp thoại có tựa đề “Biết Thương Mình Là Biết Thương Người” do thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng vào ngày 29/09/2018.

Bình Luận

avatar