Bất Tử Trong Đạo Phật

Bài pháp thoại có chủ đề “Bất Tử Trong Đạo Phật” do thầy Thích Tâm Đức thuyết giảng vào ngày 15/06/2018 tại chùa Long Thành, Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Bình Luận

avatar