Bản Chất Của Khổ Đau

Như mọi người đã biết, ngay cả người giàu nhất thế giới cũng còn phiền não gây ra đau khổ. Hầu hết chúng ta đều trải qua khổ đau trong suốt cuộc đời của mình, nhưng chúng ta có bao giờ tự hỏi, bản chất của đau khổ là gì không? Hãy xem video bài pháp thoại sau đây để hiểu bản chất của đau khổ là gì nhé! Bài pháp thoại mang tên “Bản Chất Của Khổ Đau” do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 29/09/2017 tại chùa Long Hoa, tọa lạc tại Toronto, Canada.

Video Bài Pháp Thoại Của Thầy Thích Phước Tiến Với Chủ Đề “Bản Chất Của Khổ Đau”

Bình Luận

avatar