Chùa Hoằng Pháp Là Việt Cộng? – Thầy Thích Chân Tính

Trong một chuyến qua Mỹ thuyết giảng, thầy Thích Chân Tính có cuộc gặp gỡ thân tình với 2 cựu sĩ quan VNCH để cảm ơn về những hỗ trợ của họ trong quá trình xây dựng và phát triển chùa Hoằng Pháp. Tuy nhiên, có một số Phật tử nói rằng, chư Tăng chùa Hoằng Pháp là Việt cộng, là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam qua Mỹ để truyên truyền cho Cộng Sản. Video buổi chia sẻ thân tình của thầy Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp sẽ giải đáp thắc mắc cho quý Phật tử về vấn đề này.

Video buổi nói chuyện của thầy Thích Chân Tính về chủ đề “Chư Tăng Chùa Hoằng Pháp Có Phải Là Việt Cộng Không?”