Nguồn Gốc Và Lợi Ích Khi Trì Tụng Chú Đại Bi

chú đại bi là gì và lợi ích khi trì tụng chú đại bi

Chú Đại Bi được biết đến với cái tên Đại Bi Tâm Đà La Ni (Great Compassion Mantra hay Da Bei Zhou) là một thần chú Phật giáo dài 84 dòng của Phật giáo Đại Thừa, lần đầu tiên được dịch từ tiếng Phạn (Sanskrit) sang tiếng Trung Quốc vào thế kỷ thứ 7.