Niệm Phật Vãng Sanh Là Nhu Cầu Thiết Yếu

niệm phật vãng sanh là bài pháp thoại do thầy thích phước tiến thuyết giảng

Bài pháp thoại có chủ đề “Niệm Phật Vãng Sanh Là Nhu Cầu Thiết Yếu” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 09/12/2017 tại Hội trường Yerba Buena, miền bắc California, Hoa Kỳ. Trong buổi chia sẻ Phật Pháp này, thầy nói về các vấn đề quan trọng mà những người tu học theo Tịnh Độ Tông phải nắm rõ. Một trong những tông phái thịnh hành và nổi bật trong giai đoạn hiện tại.

Cõi Tây Phương Cực Lạc Ở Đâu?

pháp thoại cõi tây phương cực lạc ở đâu do thầy thích thiện xuân thuyết giảng

Cõi Tây Phương Cực Lạc ở đâu là bài pháp thoại do Đại Đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng vào ngày 27/12/2017 tại chùa Huệ Quang, Bến Tre. Như chúng ta đã biết, Đức Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc là một điểm tranh luận từ lâu trong cộng đồng Phật giáo bởi vì tính xác thực của nó. Một số người cho rằng, cõi Tây Phương của Phật A Di Đà chỉ là phương tiện được sử dụng để thu nạp nhiều người theo con đường tu tập Phật giáo.

Tìm Hiểu Về Vãng Sanh Trong Phật Giáo Với Thầy Thích Nhật Từ

diễn giải vãng sanh hộ niệm cầu siêu của thầy thích nhật từ

Vãng sanh là sự chuyển sinh của linh hồn, sau khi chết linh hồn sẽ trải qua quá trình tái sinh hay còn được gọi là Vòng luân hồi, để tiếp tục cuộc sống kế tiếp. Tuy nhiên theo Tịnh Độ Tông, thì vãng sanh có nghĩa là được sanh vào cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, vì cùng là một từ “vãng sanh” nhưng lại có nhiều ý nghĩa khác nhau, điều này có thể gây hiểu lầm cho nhiều người.