Trải Nghiệm Cận Tử: Hiện Tượng Bí Ẩn Xảy Ra Khi Một Người Sắp Chết!

trải nghiệm cận tử là hiện tượng bí ẩn xảy ra khi một người sắp chết

(Hoasenphat.com) – Thuật ngữ trải nghiệm cận tử ngày càng phổ biến đến mức chúng đã đi vào ngôn ngữ hàng ngày ở các nước phương Tây. Những cụm từ như “cả cuộc đời tôi hiện lên trước mắt tôi” hay “đi về phía ánh sáng” đã xuất hiện từ nhiều thập kỷ qua trong

Nghiên Cứu Về Trải Nghiệm Cận Tử Thông Qua Thiền Định

nghiên cứu về trải nghiệm cận tử thông qua thiền định

(Hoasenphat.com) – Trải nghiệm cận tử (NDE) là những kinh nghiệm tâm lý sâu sắc đã được báo cáo trong nhiều thế kỷ qua, và ngày càng trở thành chủ đề của nghiên cứu thực nghiệm. Vì các nhà nghiên cứu không thể dự đoán khi nào mọi người sẽ có trải nghiệm cận tử,