Tại Sao Đạo Phật Không Phải Là Tôn Giáo?

tại sao đạo phật không phải là tôn giáo pháp thoại thích nhật từ

Bài pháp thoại có chủ đề “Tại Sao Đạo Phật Không Phải Là Tôn Giáo” do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng vào ngày 24/01/2018 tại chùa Giác Ngộ trong lễ Quy Y Tam Bảo nhân đại lễ Phật thành đạo. Như mọi người đều biết, tôn giáo có nghĩa là “tôn kính thần linh” hay

Tìm Hiểu Về Đạo Phật – Tôn Giáo Từ Bi Và Trí Tuệ

tìm hiểu về đạo phật, tôn giáo từ bi và trí tuệ

Đạo Phật là một hệ thống triết học, khoa học và thực tế tạo nên con đường thực hành tâm linh dẫn dắt mọi người hướng tới cái nhìn sâu sắc vào bản chất thật của sự tồn tại. Thông qua việc học và thực hành các giáo pháp Phật giáo, chúng ta có thể thay