Thẻ: Thích Trúc Thái Minh

Trang tổng hợp những bài pháp thoại và vấn đáp của thầy Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng. Sau khi tốt nghiệp cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân, thầy Trúc Thái Minh đã nhận ra lợi ích to lớn của việc đi tu nên phát tâm Bồ đề quyết chí tu học vào năm 1998. Bằng năng lực lãnh đạo tuyệt vời cùng với mong muốn giúp đỡ nhiều Phật tử hơn nữa, chùa Ba Vàng ngày càng phát triển để trở thành trung tâm tu học và sinh hoạt tâm linh lớn nhất miền Bắc. Thầy nghiên cứu chuyên sâu về nghiệp, vong linh và những oan trái của nhiều kiếp quá khứ được ghi chép trong kinh điển, nên các bài giảng của thầy thường nói về chủ đề này. Thông qua các bài giảng vô cùng ý nghĩa và pháp hành mang tính thực tiễn cao, thầy Thích Trúc Thái Minh đã mang lại nhiều lợi lạc to lớn cho quý Phật tử gần xa đến đây tu tập.

No Content Available

Có Thể Bạn Sẽ Thích