Sức Mạnh Quán Tự Tại

pháp thoại sức mạnh quán tự tại do thầy thích pháp hòa giảng

Một số tác phẩm nghệ thuật mô tả Bồ tát Quán Thế Âm ngồi bình thản, an nhiên trước mọi diễn biến trong cõi Ta bà. Đây là một biểu tượng Tự Tại của Bồ tát, do đó, Quán Thế Âm còn có danh hiệu khác là Bồ tát Quán Tự Tại. Nhưng ý nghĩa của Quán Tự Tại là gì? Và nếu chúng ta thực tập nó thì sẽ hưởng được những lợi lạc gì trong cuộc sống?

Tại Sao Phật Tử Thường Niệm Quan Thế Âm Mà Không Niệm Đại Thế Chí?

tại sao phật tử thường niệm quan thế âm mà không niệm đại thế chí

“Tại sao Phật tử thường niệm Quan Thế Âm Bồ tát mà không niệm Đại Thế Chí Bồ tát?” là một trong những câu hỏi mà quý Phật tử đã đặt ra cho thầy Thích Pháp Hòa, trong buổi vấn đáp Phật học vào ngày 21/10/2017 tại Tu viện Huyền Quang, Texas, Hoa Kỳ.