Thẻ: Thích Nhật Từ

Thượng tọa Thích Nhật Từ tên thật là Trần Ngọc Thảo sinh ngày 01/04/1969 tại Sài Gòn. Vào năm 1984, thầy xuất gia tại chùa Giác Ngộ và bắt đầu tu học Phật dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Thiện Huệ. Năm 1994, thầy Nhật Từ du học Ấn Độ và tốt nghiệp tiến sĩ Phật học vào năm 2001.

Đây là trang tổng hợp những bài pháp thoại và vấn đáp Phật pháp của thầy Thích Nhật Từ, một vị giảng sư rất nổi tiếng về học thuật. Thầy nghiên cứu rất chuyên sâu về kinh điển Phật giáo, các học thuyết trong kinh Tạng Pali và Đại Thừa.

Thầy thường xuyên tổ chức các buổi thuyết giảng và vấn đáp Phật pháp vào mỗi cuối tuần để chia sẻ giáo lý cao quý của đạo Phật đến với nhiều Phật tử hơn. Các video bài giảng của thầy rất chuyên nghiệp với chất lượng rõ nét full HD. Thông điệp mà thầy nhắn gửi qua các buổi thuyết pháp đều mang tính thực tiễn, nên mọi người có thể ứng dụng vào cuộc sống để hưởng nhiều lợi ích to lớn.

error: Content is protected !!