Cách Cầu Siêu Cho Người Đã Mất

pháp thoại có chủ đề cách cầu siêu cho người đã mất

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có chủ đề “Cách Cầu Siêu Cho Người Đã Mất” do thầy Thích Đạo Quang thuyết giảng trong khóa tu Phật thất tại chùa Hoằng Pháp.

Làm Thế Nào Để Sống Vui Vẻ?

pháp thoại có chủ đề làm thế nào để sống vui vẻ do thầy thích đạo quang thuyết giảng

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có chủ đề “Làm Thế Nào Để Sống Vui Vẻ” do thầy Thích Đạo Quang thuyết giảng vào ngày 30/08/2015 tại chùa Hoằng Pháp.

Sức Mạnh Của Lòng Từ Bi

pháp thoại sức mạnh của lòng từ bi do thầy thích đạo quang thuyết giảng

Chúng ta trì Chú Đại Bi có nghĩa là chúng ta đang thực tập lòng từ bi. Lòng từ có sức mạnh kinh khủng, một năng lực vĩ đại không hình không tướng, nhưng nếu chúng ta thực tập đúng phương pháp, chúng ta sẽ có một năng lượng vững chắc để vượt qua mọi khó khăn, chướng ngại gây ra đau khổ trong cuộc sống.

Sức Mạnh Của Nghiệp

bài thuyết giảng nghiệp là gì tại chùa hoằng pháp

Nghiệp là những hành động trong quá khứ, tốt hay xấu đều sẽ ảnh hướng đến kết quả cuộc sống chúng ta ở hiện tại và tương lai. Để giúp bà con Phật tử hiểu rõ hơn về khái niệm này, nên sáng ngày 15/09/2017 nhận lời mời của BTC Chùa Hoằng Pháp, Đại đức Thích Đạo Quang, trú xứ tại Củ Chi đã quang lâm đạo tràng chia sẻ Phật pháp cùng các hành giả Khoá Tu Phật Thất lần 86 qua đề tài “Sức mạnh của nghiệp“.