Lợi Ích Của Trì Chú

lợi ích của trì chú do thầy thích trí huệ thuyết giảng

Lợi ích của trì chú là bài pháp thoại của Đại Đức Thích Trí Huệ tại chùa Pháp Tạng , C3/8 Lê Đình Chi, Ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp.HCM. Tại đây, thầy chia sẻ về lợi ích của Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn cho quý Phật tử, để mọi người hiểu rõ hơn về thần chú nổi tiếng này của Phật giáo Tây Tạng. Thầy cho biết, trong kinh điển đạo Phật có các câu chú, và khi Phật giáo được truyền vào Tây Tạng, các hành giả tại đây đã áp dụng thần chú vào các phương pháp hành trì được gọi là Mật Tông.

Om Mani Padme Hum – Ý Nghĩa Thần Chú Lục Đại Tự Minh

thần chú om mani padme hum

Om Mani Padme Hum (tiếng Tây Tạng là Om Mani Peme Hung) là một thần chú Phật giáo cổ tiếng phạn (sanskrit) có liên quan đến Bồ Tát Quan Thế Âm (Avalokitesvara), ở Việt Nam thần chú được biết đến với tên gọi Lục Đại Tự Minh Chân Ngôn.