Ý Nghĩa Của Sự Tha Thứ Trong Phật Giáo

ý nghĩa của sự tha thứ trong phật giáo

Sự không chung thủy của Tiger Woods đã trở thành chủ đề thảo luận trên các tạp chí và diễn đàn trước đây. Nhà bình luận truyền hình, Brit Hume khuyên Tiger nên chuyển sang Cơ Đốc giáo vì anh ta có thể tìm thấy sự tha thứ ở đó. Ông Hume nói rằng, không có con đường để xin sự tha thứ trong Phật giáo, tôn giáo mà Tiger nguyện theo để thay đổi bản thân mình. Nhận xét này gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn trong một thời gian dài.