Ý Nghĩa Của Phật Tánh Trong Phật Giáo

ý nghĩa của phật tánh trong phật giáo

Phật tánh là một thuật ngữ được sử dụng thường xuyên trong Phật giáo Đại Thừa, nhưng không phải dễ dàng để hiểu được ý nghĩa sâu sắc của nó. Về cơ bản, Phật tánh được xem là bản chất vốn có của tất cả chúng sinh. Do đó, tất cả chúng sinh đều có khả