Những Người Theo Đạo Phật Cùng Tham Gia Vào Ngày Môi Trường Toàn Dân Tháng 3 Tại Hoa Kỳ

phật giáo diễu hành biến đổi khí hậu

Các thiền sư và học viên “Khoá Tu Tam Bảo“ tụ họp để giúp đỡ Phật tử tham gia vào cuộc diễu hành ngày Môi Trường Toàn Dân vào thứ bảy ở Washington, Hoa Kỳ. Ghi nhận của phóng viên Caroline Contillo.