Trung Tâm Phật Giáo Được Xây Tại Putrajaya, Malaysia

trung tâm phật giáo tại malaysia

Putrajaya: Một trung tâm Phật giáo quốc gia và các nhà thờ của các tín ngưỡng lớn khác sẽ được xây dựng ở đây như một phần của kế hoạch của Chính phủ để có một khu vực đa tôn giáo tại thủ đô hành chính của quốc gia.