Niệm Phật Vãng Sanh Là Nhu Cầu Thiết Yếu

niệm phật vãng sanh là bài pháp thoại do thầy thích phước tiến thuyết giảng

Bài pháp thoại có chủ đề “Niệm Phật Vãng Sanh Là Nhu Cầu Thiết Yếu” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 09/12/2017 tại Hội trường Yerba Buena, miền bắc California, Hoa Kỳ. Trong buổi chia sẻ Phật Pháp này, thầy nói về các vấn đề quan trọng mà những người tu học theo Tịnh Độ Tông phải nắm rõ. Một trong những tông phái thịnh hành và nổi bật trong giai đoạn hiện tại.

Ý Nghĩa Và Lợi Ích Của Việc Niệm Phật

lợi ích khi niệm phật a di đà

Có người nói rằng, niệm Phật là con đường nhanh nhất để thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ của cõi Ta Bà. Do đó, phương pháp tu tập này trở thành một trường phái phổ biến nhất trong Phật giáo hiện đại. Rất nhiều Phật tử thường xuyên niệm Phật để có thể tái sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà sau khi chết. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về ý nghĩa của niệm Phật và những lợi ích tuyệt vời của phương pháp này nhé!