Niệm Phật Đúng Chánh Pháp

pháp thoại có chủ đề niệm phật đúng chánh pháp do thầy thích trí huệ thuyết giảng

Chánh pháp của Đức Phật tức là con đường diệt khổ, tu để được an lạc hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu ai niệm Phật mà vẫn còn phiền não, vẫn còn nhiều Tham-Sân-Si thì có thể là người đó chưa niệm Phật đúng chánh pháp.

Phương Pháp Niệm Phật Và Tu Thiền

phương pháp niệm phật và tu thiền đúng cách do thầy thích nhật từ giảng

Bài pháp thoại có chủ đề “Phương Pháp Niệm Phật Và Tu Thiền” do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng vào ngày 16/06/2018, tại chùa Hạnh Sơn, Đồng Nai.

Ý Nghĩa Và Lợi Ích Của Việc Niệm Phật

lợi ích khi niệm phật a di đà

Có người nói rằng, niệm Phật là con đường nhanh nhất để thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ của cõi Ta Bà. Do đó, phương pháp tu tập này trở thành một trường phái phổ biến nhất trong Phật giáo hiện đại. Rất nhiều Phật tử thường xuyên niệm Phật để có thể tái sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà sau khi chết. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về ý nghĩa của niệm Phật và những lợi ích tuyệt vời của phương pháp này nhé!