Âm Thanh Và Giọng Nói Bí Ẩn Trong Ngôi Nhà Ma

âm thanh và giọng nói bí ẩn

Những âm thanh và giọng nói bí ẩn của thế lực siêu nhiên nào đó được nghe thấy trong ngôi nhà ma tại ngoại ô thành phố Houston, Hoa kỳ. Alice và chồng của cô mới dọn tới đây được 2 tháng và đã chứng kiến những điều kỳ lạ trong ngôi nhà này.