Ý Nghĩa Thần Chú Nam Myoho Renge Kyo – Kinh Pháp Hoa

thần chú nam myoho renge kyo trong kinh pháp hoa

Nam Myoho Renge Kyo là một thần chú quan trọng trong trường phái Phật giáo Nichiren (Nhật Liên Tông). Nó được thiết lập bởi một tu sĩ Phật giáo Nhật Bản, Nichiren vào năm 1253 với mục đích đánh thức tiềm năng bẩm sinh để đạt được Phật quả trong mỗi con người.