Học Thuyết Thập Nhị Nhân Duyên

pháp thoại học thuyết thập nhị nhân duyên do thầy thích nhật từ giảng

Bài pháp thoại có tựa đề “Học Thuyết Thập Nhị Nhân Duyên” do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng vào ngày 13/08/2018, trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên tại chùa Giác Ngộ. Thập Nhị Nhân Duyên (12 nhân duyên) hay Mười hai mắt xích sự sống là một học thuyết vô cùng quan trọng

Ý Nghĩa Của Duyên Khởi Và Học Thuyết Mười Hai Nhân Duyên

ý nghĩa của duyên khởi và học thuyết mười hai nhân duyên

Mười hai nhân duyên là một ứng dụng tuyệt vời về cách nền tảng Duyên khởi hoạt động trong Phật giáo thời kỳ đầu. Đây không phải là đường dẫn tuyến tính mà là một chu kỳ, trong đó tất cả liên kết đều được kết nối với các liên kết khác. Thoát khỏi luân hồi có