Bài Học Về Lòng Vị Tha Của Đức Phật

bài học về lòng vị tha của đức phật

Lòng vị tha là phẩm chất của những người từ bi và cao thượng, nhưng không phải là điều dễ dàng để chúng ta đạt được nó. Bạn có thể nói “tôi có lòng vị tha, tôi sẽ tha thứ tất cả mọi người”, nhưng đó chỉ là ý chí tạm thời trong một khoảng khắc nhất định khi chưa có ai tác động tiêu cực đến bạn. Một thời gian, câu nói đó phai mờ trong quá trình trải nghiệm cuộc sống, và khi sự xúc phạm thật sự đến với bạn, bạn sẽ hành động như một người bình thường là phản ứng lại sự xúc phạm đó.