Lễ Vu Lan Báo Hiếu Tại Chùa Cổ Am – Diễn Châu Nghệ An

lễ vu lan báo hiếu tại chùa cổ am nghệ an

Lễ Vu Lan Báo Hiếu là một trong những ngày lễ quan trọng của Phật giáo Đại Thừa, theo phong tục dân gian Trung Hoa. Vào những ngày này, các Phật tử thường xuyên làm từ thiện, phóng sanh để cầu sự bình an cho gia đình. Phong tục này xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp Ngạ quỷ. Vu Lan là ngày lễ hàng năm nhằm tưởng nhớ công ơn cha mẹ, tổ tiên của kiếp này và của các kiếp trước.