Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Từ Câu Hỏi Số 1 Đến 7

kinh mi tiên vấn đáp từ câu hỏi số 1 đến 7

(Hoasenphat.com) – Kinh Mi Tiên Vấn Đáp (Milinda-panha) là một bộ kinh được viết bằng tiếng Pali vào khoảng thế kỷ thứ 1 trước Tây lịch. Bộ kinh này được Phật giáo Miến Điện xếp vào Thánh điển, và Phật giáo Tích Lan đặt chung với năm bộ Nihàya để tôn thờ và phụng hành. Nội