Ý Nghĩa Của Phật Tánh Trong Phật Giáo

ý nghĩa của phật tánh trong phật giáo

Phật tánh là một thuật ngữ được sử dụng thường xuyên trong Phật giáo Đại Thừa, nhưng không phải dễ dàng để hiểu được ý nghĩa sâu sắc của nó. Về cơ bản, Phật tánh được xem là bản chất vốn có của tất cả chúng sinh. Do đó, tất cả chúng sinh đều có khả năng đạt được giác ngộ.

Học Thuyết Vô Ngã Trong Triết Học Phật Giáo

học thuyết vô ngã trong phật giáo

Vô ngã là một học thuyết quan trọng trong Phật giáo, nó giải thích sự không tồn tại của một “bản ngã vĩnh cửu” có thể nhận biết. Khái niệm này dựa trên lời dạy của Đức Phật, và mọi người thường bối rối khi tìm hiểu về học thuyết này. Vì trong các tôn giáo, trường phái tâm lý và triết học khác nhau, cũng như trong ngôn ngữ hàng ngày, từ bản ngã hay “cái tôi” được sử dụng bằng nhiều cách. Khi mọi người nói về “cái tôi” mà không xác định rõ thuật ngữ của chúng, họ có thể vô tình nói về những điều khác nhau. Mọi người cùng chuyên mục kiến thức Phật giáo tìm hiểu về học thuyết quan trọng này nhé!