Ý Nghĩa Của Giác Ngộ Trong Phật Giáo

ý nghĩa của giác ngộ trong phật giáo

Hầu hết mọi người đều nghe rằng, Đức Phật đã giác ngộ và các tu sĩ tìm kiếm sự giác ngộ. Nhưng ý nghĩa của nó là gì? Trong văn hoá phương Tây, vào thể kỷ 18, từ “giác ngộ” thường gắn liền với tri thức và kiến ​​thức. Còn sự giác ngộ trong Phật giáo là một cái gì khác và có thể đó là một trong những khái niệm khó giải thích nhất của tôn giáo này.